Oferta

Oferta Firma BMG Internet Surveys oferuje:

Badania ankietowe realizowane metodą CAWI ( Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www):
  • na podstawie szczegółowej analizy potrzeb i informacji Klienta, konstruujemy kwestionariusze do badań
  • na podstawie przygotowanych przez zleceniodawcę kwestionariuszy